Grafik

Gdzie i kiedy

Dom Uważności

ul. Horodelska 82
85-150 Bydgoszcz

 

Środa: 20:00-21:30
Sobota: 6:00- 7:30 (na zapisy)

Dom Jogi Winnica

ul. Winnica 32
87-100 Toruń

 

czwartek: 19:30- 21:00

Przestrzeń Jogi

ul. Pomorska 15
85-046 Bydgoszcz

Wtorek: 6:00-7:30 (na zapisy)

Sala nad Media expert

ul. Żwirki i Wigury 1
86-050 Solec Kujawski

 

Środa: 17:45 – 19:10

Wakacyjna przerwa

Centrum szkolenia i rekreacji (była Strefa czasu)

ul. Łabiszyńska 2
86-061 Brzoza

 

Poniedziałek: 19:00-20:30

Akademia Karate Tradycyjnego

ul. Toruńska 26
87-800 Włocławek

 

Czwartek: 16:30-18:00

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

 

Poniedziałek: 16:45-18:15

KrisCross Fitnes Club

ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno

 

Wtorek: 20:10-21:40

joga kręgosłupa
Sobota: 9:30-10:30 (na zapisy)

Radziejów

ul. Szpitalna 1d
88-200 Radziejów

 

Wtorek: 17:45-19:00

Przerwa w zajęciach.

Regulamin

Ogólne

 1. Zajęcia prowadzi: Wioletta Głyżewska, certyfikowany instruktor Kundalini Yogi.
 2. Uczestnicy przystępujący do zajęć kundalini jogi ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 3. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu czy innych używek lub środków odurzających.
 4. Proponuje, aby nie przystępować do zajęć po obfitym posiłku. Zalecam, aby odczekać 2-4 godziny, można natomiast spożyć lekki posiłek np. owoc na 2 godziny przed zajęciami.
 5. Przed przystąpieniem do zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć kundalini jogi oraz złożenia podpisu potwierdzającego wyrażenie zgody na zawarte w nim treści.
 6. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach przyjmujemy tylko gotówką przed rozpoczęciem lub po uprzednim zgłoszeniu i podaniu numeru konta bankowego przez instruktora.
 7. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.

Zdrowie

 1. Uczestnicy przystępujący do zajęć kundalini jogi ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 2. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich.
 3. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 4. Uwaga! W przypadku menstruacji nie należy wykonywać oddechu ognia,oraz pozycji odwróconych m.in. stania na głowie, świecy, stania na rękach i przedramionach.
 5. Zanim przystąpisz do zajęć, zgłoś instruktorowi wszystkie dolegliwości, urazy, kontuzje oraz schorzenia, gdyż może mieć to wpływ na wykonywanie niektórych pozycji. Przeciwwskazania do uprawiania niektórych pozycji to: poważne choroby serca, dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, przepukliny, odklejanie się siatkówki, jaskra, wysokie ciśnienie krwi, ropne zapalenie uszu, kontuzje, przebyte operacje. W przypadku występowania któregokolwiek z w/w dolegliwości należy złożyć pisemne oświadczenie (na karcie klienta wraz z podaniem imienia, nazwiska, i telefonu kontaktowego oraz podpisem). Również zaświadczenia lekarskie można składać przed zajęciami.
 6. Yoga Kundalini nie jest alternatywą dla leczenia medycznego w tym psychiatrycznego i terapeutycznego. Jeśli jesteś w trakcie psychoterapii lub w trakcie leczenia psychiatrycznego zanim przystąpisz do zajęć masz obowiązek zgłosić to osobie prowadzącej, która może zalecić ci odbycie konsultacji terapeutycznej z psychoterapeutą uwzględniającym w swojej pracy różne poziomy świadomości ( transpersonalnym).
 7. W przypadku braku świadomości występowania schorzeń, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich uaktywnianie, czy tez zaostrzanie się.
 8. Jeśli masz wątpliwości co do ćwiczeń zachęcam Cię do rozmowy ze mną.
 9. Uwaga! Jeśli masz problemy zdrowotne każdorazowo zgłoś ten fakt przed rozpoczęciem zajęć prowadzącemu.

Zajęcia

 1. Na zajęcia przebieramy się w odpowiedni strój zapewniający swobodę ruchów i ćwiczymy boso.
 2. Jeśli poczujesz się źle – natychmiast proszę poinformuj mnie o tym.
 3. UWAGA! W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt. 6), jest mowa o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”.

Instruktor jogi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy mogą nabyć na własny koszt.

Uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązaniem do przestrzegania w/w zaleceń.

Skontaktuj się z nami

Wpisz treść wiadomości

Wysyłanie

©2019 BoJoga Projekt i wykonanie Be Yourself

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?